Taraflar

Satıcı:

  • Web sitesi: https://www.pomedya.com
  • Ünvanı: Pomedya.com Sosyal Medya Ve İnternet Hizmetleri 
  • Mail: destek@pomedya.com

MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İşbu sözleşme, bir taraftan Servis sağlayıcı olan Pomedya.com ( Bundan sonra “servis sağlayıcı” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Pomedya.com  üzerinden hizmet alan kişi/kuruluş ( Bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır ) arasında akdedilmiştir.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU
Müşteri’nin işbu sözleşme ve sözleşmeye bağlı diğer hizmetlere dair sözleşmelerin onayı ile müşterinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dizayn ettirdiği web sayfalarının ve bilimum bilgilerin servis sağlayıcının serverlarını kullanarak internet üzerinde yayınlamasına ait hizmetlerin koşul, şart ve sınırlarını kapsamaktadır.

MADDE 3: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Pomedya.com sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve Amerika Birleşik Devletleri Federal Kanunlarına ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri’ye ait olup, Müşteri bu konuda Servis Sağlayıcı’nın hiçbir yükümlülüğünün olmadığını kabul ve beyan eder.

3.2. Servis sağlayıcı, Müşteri’nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorunlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri’ye aittir.

3.3. Servis Sağlayıcı, Müşteri’nin her türlü verisini korumak için, düzenli olarak yedekleme yapar, buna rağmen Servis Sağlayıcı’da bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Verileri yedeklemekle Müşteri sorumludur.

3.4. Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Servis Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri’dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Servis Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

3.5. Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, yasalara, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde Servis Sağlayıcı sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri’ye aittir. Servis Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

3.6. Internet, bir medya ortamıdır ve Müşteri, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmaması için gerekli dikkat ve özen yükümlülüklerine uymak zorundadır. Aksi takdirde doğabilecek sorunlardan, Servis Sağlayıcı yükümlü değildir.

3.7. Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, Servis Sağlayıcı, Müşteri’nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

3.8. Servis Sağlayıcı, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. Ancak, servis sağlayıcının verdiği hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi ve müşteriye imkânlar dâhilinde en uygun sürede bilgilendirmeyi taahhüt eder.

3.9. Müşteri, Servis Sağlayıcı sunucularını kullanarak 3. şahıslara ücretsiz hizmetler (e-mail, sayaç, form, top-site, anket vb. programlar) veremez ve verilen servisleri kötüye kullanamaz. Servis Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir.

3.10. Müşteri kesinlikle spam e-mail gönderemez. İnternet kullanıcılarına, kullanıcıların istekleri dışında dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek e-mailler yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailleri yollayamaz. Paylaşımlı hosting paketlerimizin saatlik mail gönderim limiti 500 ile sınırlıdır. Müşteri 8 mb den büyük dosya göndermez.

3.11. Müşteri kesinlikle Pomedya.com sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde Pomedya.com sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde, uygulamalarda, bu ve benzeri hiçbir teşebbüste bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir): Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, email bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Servis Sağlayıcı bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir.

3.12. Müşteri kesinlikle Pomedya.com sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), Pomedya.com’un diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda Pomedya.com müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi takdirde Pomedya.com sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

3.13 İçerik : Paylaşımlı hosting paketlerinde alan kullanımı web içeriği ile sınırlıdır. Müşteri, bunun dışında sağlanan web alanını arşivleme ( Fotoğraf, Video, Döküman ), depolama ( 10 MB üzeri sıkıştırılmış dosyalar ), benzeri bir amaç için kullanamaz. Pomedya.com, arşivleme, depolama benzeri bir amaç için kullanıldığı tespit edilen alanlarda limitleme/silme yapma hakkına sahiptir.

3.14. Servis sağlayıcı, müşteri web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. Fakat teknik hata ve servis sağlayıcı dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

3.15. Müşteri, Servis Sağlayıcı’sı ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemelerini ve İstanbul İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

3.16. Servis Sağlayıcı, hizmetlerinin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

3.17. Müşteri istediği zaman sözleşmeyi yazılı bildirim ile fesih edebilir. Fesih’in iade talebi olarak değerlendirilmesi için iade politikasına uygunluğu esastır. İade politikası kapsamına girmeyen fesihlerde ücret iadesi talep edilemez.

3.18. Müşterin Kayıt/Başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. Müşterinin Elektronik Posta Adresine (Email) yapılan tüm bildirimler, Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Müşteriye yapılmış sayılır. Müşteri İletişim e-mail adresini güncel tutmakla, adres değişikliklerini servis sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine yapılan bildirim, bizzat müşterinin kendisine yapılmış addedilir.

3.19. Müşterinin işbu sözleşme maddelerinde belirtilen herhangi bir maddesine aykırı davranışı nedeniyle, servis sağlayıcının bu nedenle bir zarara uğraması durumunda, müşteri zararı tazmin etmeyi kabul eder ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükler Pomedya.com sitesinden alınan tüm hizmetler için geçerlidir.

3.20. Pomedya.com tarafından duyurulan kampanyalar, beyan edilen sürelerde geçerli olup paralelde ve/veya aynı anda yürütülen diğer bir kampanya ile birleştirilemez.

3.21. Siparişlerin sorunsuz teslimatı için hesap gizlilik statüsünün herkese açık konumda olması gerekir. Sipariş verilirken hesap gizliyse Pomedya.com müşteriye ulaşarak hesabını herkese açık konuma alması gerektiğini haberdar eder. Müşteriden gelecek bilgiye göre işlemler başlatılır. Ancak sipariş işlemdeyken  hesabın gizliye alınması durumunda sipariş tamamlandı konumuna geçer ve eksik atım olsa bile ücret iadesi yapılamaz.

3.22.İşlemde olan bir sipariş için kullanıcı adı veya link değiştirilmesi yapılamaz. Aksi durumda sipariş tamamlandı konumuna alınır ve eksiklik olsa dahi iadesi sağlanamaz.

3.23.İşlemde olan bir sipariş için hesabı kapatmak, paylaşımı silmek, paylaşımı arşivlemek vb. tüm sistem işleyişine aykırı durumlarda sipariş tamamlandı konumuna alınır ve iade sağlanamaz. Aynı şekilde Pomedya.com üzerinde işlemde olan bir siparişiniz için farklı yerden sipariş verilmesi yasaktır. Bu durumda hangi sistemin ne kadar attığını anlayamayacağımız için eksik atım olabilir. İadesi veya telafisi yapılamaz.

3.24.Paketlerin ortalama teslimat süreleri paket açıklamalarında belirtilmektedir. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Tiktok ve diğer hizmete sunulan  sosyal medya platformlarının yapacağı güncellemeler, sipariş yoğunluğu ve sistemsel bakımlarda siparişlerin teslimat süreleri değişiklik gösterebilmektedir. Bu noktada pomedya.com en geç 30 iş günü içerisinde siparişi teslim etmekle yükümlüdür. Bu süreç çerçevesinde teslim edilemeyen siparişlerde, kullanıcı siparişin kalan kısmını iade alma hakkına sahiptir.

3.25. Pomedya.com hiçbir hizmetin kalıcılık garantisini veya telafi garantisini vermemektedir. Alınan hizmetler Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Tiktok ve diğer sosyal medya platformları tarafından zaman içerisinde silinebilir. Bu durumda Pomedya.com’un hiçbir garantisi bulunmamaktadır. Müşteri aldığı hizmetin tamamının dahi  silinme riskinin olduğunu her zaman bilmelidir.

3.26. İşleme alınmamış siparişlerde müşteri iptal hakkına sahiptir. Ama işleme alınan sipariş için aksi bir durum olmadığı sürece iade yapılamaz ve sipariş tamamlanır.

MADDE 4: SON HÜKÜMLER
İşbu sözleşme 4 ana Madde’den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Servis Sağlayıcı hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerinin tamamını kabul etmiş sayılır.

Son güncellenme tarihi: 15.06.2020